Organization Committe

 

 President                   :  İnci Melike TOKCAN
 Vice President          : Burcu GÜMÜŞKAYA
 General Secretary     : Dilan ŞİMŞİR

Faculty Coordinator:

Instructor Elçin GÖLBAŞI

Res. Asst. Derya ÇIKILI

Res. Asst. Savaş KARATAŞ

 Members :                              

Gökhan MENEKŞE

Büşra ERDOĞAN

Sadullah ÜZÜM

Ömer ÖZTÜRK

Buse USTA

Burak KURU

Elif AKAN

Gözde VARIŞLI

Elif KARAMUSTAFA

Eminenur SONAKIN